FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Setkání poutníků z Hodonína a ze Zlína
Představený monastýru biskup Jáchym
Na Paschu přivezen blahodatný Oheň z Jerusaléma
Svátek mučednické smrti svatého biskupa Gorazda
Před začátkem sváteční bohoslužby
Po bohoslužbě je čas na povídání
...a pohoštění
Bohoslužba na Valech u Mikulčic k oslavě svátku sv.Cyrila a Metoděje
Sloužíme každým rokem koncem května na základech staré basiliky
Do Mikulčic přijíždí mnoho poutníků
Svěcení nového monastýrského diákona Serafíma
Po svěcení
Otec Serafím s rodinou
Nedělní bohoslužba
Děti přistupují ke svatému Přijímání
Postřih při svaté tajině Křtu
Křest trojím ponořením ve Jménu Svaté Trojice
Myropomazání
Tajina manželství
Blahé paměti jeromonach Alexij
Svátek Narození Krista
Návštěva otce Nikolaje z Ostravy
Dětský tábor, stavba písčitého monastýru
Táborníci u ohniště
... a v jídelně