POUTNÍCI A NÁVŠTĚVY

Přijeli otcové Petr a Serafím
... i se svými farníky ze Zlína a Hodonína
Otec Basil s poutníky
Igumen Joakim s monachy z Rumunska
Igumen Joakim s bratry v jídelně
Otcové z ruské Trojicko-Sergijevy Lávry Vasilisk a Zenovij (ti s knihami)
Na návštěvě vladyka metropolita Kryštof
Posezení s věřícími
Otcové Jan, Antonij, Petr a Serafím
Mátušky Veronika, Dorka a Daniela
Společná bohoslužba
Otcové Serafím, Antonij, Jan a Petr (zleva)
A posezení u ohniště
Poutnice z Moskvy
Otcové Serafím a Karel s poutníky
Na návštěvě rodina Novotných
Otcové Jiří a Serafím s poutníky
Hosté z Jihlavy
Poutníci ze Znojma a z Olomouce
Jarní slunění