JAK JSME BUDOVALI MONASTÝR

Děkujeme všem za pomoc při budování našeho monastýru.

V roce 2014 jsme opravili střechu nad chrámem, dali nové desky, izolaci a krytinu
V roce 2014 jsme provedli rekonstrukci toalet a sprchy, instalovali kotel a provedli novou přípojku vody
V roce 2012 jsme instalovali nový ikonostas od ikonopisky Sylvy Novotné
Z dřívějších let: staré monastýrské oplocení bylo plechové
Po zhotovení dřevěného oplocení jsme začali se stavbou garáže a dřevníku
Práci řídil bratr Andrej
Pokrytí střechy, dřevník dokončen
Rekonstrukce monastýrské jídelny - původní stav, jídelna byla malá
Bourání zdi
Výklenek pro ikonu
Museli jsme opravit i strop
Rákos na novém stropu
Strop omítnut
Nová dlažba
Pohled na zadní část nové jídelny
Jídelna dokončena
Dar ikonopisky sestry Sylvy Novotné
Rekonstrukce kuchyně, mát.Daniela spáruje
Nová kuchyňská linka
Malování
Nové police
Kuchyně dokončena
Namotávání rámů na svíčky
Výroba svíček
Sušení nových svíček
Bratr Andrej vyrobil nový Kříž
Stolařská práce hotová
Nátěr
Kříž je instalován před chrámem
Oprava fasády a vchodu
Po dokončení
Zdění nového komínu, o.Serafím
Před dokončením
Oprava hlavního vjezdu, nový beton
A dlažba
Sušení dřeva na zimu
Příprava pohoštění na svátek sv.Gorazda
Poutníků bude hodně, hrnec je velký
Příprava na bramboračku
Budeme stavět nový altán a druhý dřevník
Dostavěný altán ještě se stavebním materiálem a dřevník po dokončení
Nátěr obednění
Dlažba pod kamna
Po práci, příjemná masáž od bratrů Mikuláše a Prokopa